Wiskunde B

12. Gebroken functies

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze uitlegvideo voor wiskunde B worden gebroken functies behandeld. We beginnen met het uitleggen van een stappenplan om de opgaven overzichtelijk te kunnen oplossen. Vervolgens zal onze docent aan de hand van dit stappenplan verschillende voorbeeldopgaven bespreken, zodat je de theorie makkelijk in de praktijk kunt brengen!

Algebraïsch rekenen

Iets uitrekenen zonder een rekenmachine te gebruiken. Je moet hierbij alle tussenstappen opschrijven

Asymptoten

Lijnen waar de grafiek van een functie dicht nadert, maar net niet raakt

Lineair verband

Een relatie die continu toeneemt of afneemt. Als iets toeneemt in de y-richting, gebeurt dat op dezelfde manier in de x-richting. De standaardformule is y = ax + b

Macht

Machten worden gebruikt om sommen of formules korter op te schrijven. Je schrijft een macht schuinboven het grondgetal. In een som '3 tot de macht 2' is dat bijvoorbeeld hetzelfde als 3x3 = 9

Omgekeerd evenredige verbanden

Een wiskundig verband tussen twee grootheden waarbij de ene variabele toeneemt terwijl de andere variabele tegelijkertijd afneemt. De formule die hierbij hoort is y = a / x

Recht evenredig verband

Een lineaire vergelijking die begint op het punt 0,0. De verhouding is constant. De standaardformule is y = ax

Translatie

Een verschuiving van een figuur met behoud van alle richtingen en afmetingen

B1: Standaardfuncties

B2: Vergelijkingen en ongelijkheden

B3: Evenredigheidsverbanden

B4: Periodieke functies