Wiskunde B

6. Variabelen vrijmaken bij wortelformules

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze wiskunde B uitlegvideo gaan we variabelen vrijmaken bij wortelformules. Er wordt in deze video aan de hand van voorbeeldformules uitgelegd hoe je dit moet toepassen. We vertellen je hoe je ‘x’ uit kan drukken in ‘y’, hoe je een wortel moet isoleren, hoe je moet kwadrateren en hoe je vervolgens de vergelijking kunt herleiden. Hier worden voorbeelden en oefenopgaven bij gegeven, zodat je het na het kijken goed beheerst. 

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Herleiden

In de wiskunde bedoelen we met herleiden het korter opschrijven van een verband of formule. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld haakjes weg te werken en getallen bij elkaar op te tellen

Kwadraat

Een benaming voor de tweede macht van een getal, wat je krijgt door een getal met zichzelf te vermenigvuldigen

Variabele

Een grootheid die steeds een andere waarde kan hebben

Wortel

Het tegenovergestelde van een kwadraat: bij worteltrekken wil je weten welk getal je met zichzelf kunt vermenigvuldigen om de uitkomst te krijgen. Je gebruikt het volgende symbool: √

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1: Standaardfuncties

B2: Vergelijkingen en ongelijkheden

B3: Evenredigheidsverbanden

B4: Periodieke functies