Wiskunde B

8. Andere tijdseenheden, groeifactor

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze wiskunde B uitlegvideo gaan we groeifactoren en groeipercentages omzetten naar andere tijdseenheden. Dit zullen we uitleggen aan de hand van een aantal voorbeelden. Je kunt deze kennisclip gebruiken om je goed voor te bereiden op het eindexamen, of om te leren voor andere toetsen.

Exponentieel verband

Je spreekt van een exponentieel verband als een hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal (de groeifactor) wordt vermenigvuldigd. De standaardformule is n = b*g^t

Formule groeipercentage

(groeifactor - 1) * 100%

Groeifactor

Het vaste getal waarmee vermenigvuldigd wordt binnen een exponentieel verband. Als de groeifactor groter dan 1 is stijgt de grafiek, maar als het tussen de 0 en de 1 ligt daalt de grafiek

Groeipercentage

Een procentuele weergave van de groei binnen een bepaalde tijdsperiode

B1: Standaardfuncties

B2: Vergelijkingen en ongelijkheden

B3: Evenredigheidsverbanden

B4: Periodieke functies