Wiskunde B

9. Exponentiële functies

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze uitlegvideo voor wiskunde B beginnen we met het oplossen van exponentiële functies. Allereerst worden de verschillende methodes om deze functies op te lossen toegelicht. Vervolgens wordt aan de hand van voorbeeldopgaven stapsgewijs getoond hoe je deze methoden in de praktijk brengt. Dit is de eerste video in een driedelige reeks over exponentiële functies. Je kunt deze uitleg goed gebruiken als onderdeel van je examentraining, of natuurlijk om te leren voor andere toetsen!

Algebraïsch rekenen

Iets uitrekenen zonder een rekenmachine te gebruiken. Je moet hierbij alle tussenstappen opschrijven

Coördinaat

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Exact oplossen

Een som beantwoorden zonder af te ronden of een rekenmachine te gebruiken

Exponent

Het aantal keren dat het grondtal in een machtsverheffing met zichzelf vermenigvuldigd wordt om een resultaat te krijgen

Exponentieel verband

Je spreekt van een exponentieel verband als een hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal (de groeifactor) wordt vermenigvuldigd. De standaardformule is n = b*g^t

Gebroken exponent

Een macht waarvan de exponent een breuk is

Groeifactor

Het vaste getal waarmee vermenigvuldigd wordt binnen een exponentieel verband. Als de groeifactor groter dan 1 is stijgt de grafiek, maar als het tussen de 0 en de 1 ligt daalt de grafiek

Grondtal

Het getal waarop een berekening gebaseerd is. In een machtsverheffing van 2 tot de macht 5 (2^5) is 2 het grondtal

Logaritme

De exponent waartoe een grondgetal verheven moet worden om het eerste getal als resultaat te krijgen

B1: Standaardfuncties

B2: Vergelijkingen en ongelijkheden

B3: Evenredigheidsverbanden

B4: Periodieke functies