Wiskunde B

3. Ongelijkheden

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze kennisclip behandelen we het begrip wiskundige ongelijkheden. Aan de hand van voorbeelden leren we je eerst de gelijkheid in de vergelijkingen zowel algebraïsch als met grafische rekenmachine oplossen, om daarna de ongelijkheid op te lossen door middel van een schets. Let op: de laatste oefening is alleen voor VWO-leerlingen!

>

Groter dan

<

Kleiner dan

Groter dan of gelijk aan

Kleiner dan of gelijk aan

Algebraïsch rekenen

Iets uitrekenen zonder een rekenmachine te gebruiken. Je moet hierbij alle tussenstappen opschrijven

Domein

Alle x-waarden waarvoor een functie bestaat. Het domein gaat over de x-as

Exponent

Het aantal keren dat het grondtal in een machtsverheffing met zichzelf vermenigvuldigd wordt om een resultaat te krijgen

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Logaritme

De exponent waartoe een grondgetal verheven moet worden om het eerste getal als resultaat te krijgen

Ongelijkheden

Een relatie die iets zegt over de grootte van twee objecten. Ongelijkheden noteer je aan de linkerkant van dit teken: <

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1: Standaardfuncties

B2: Vergelijkingen en ongelijkheden

B3: Evenredigheidsverbanden

B4: Periodieke functies