Wiskunde B

2. Radialen

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor wiskunde B gaan we het hebben over radialen. Radialen zijn, net als graden, een eenheid om de grootte van een hoek aan te geven, alleen kunnen we met radialen rekenen. We bespreken hoe we graden om kunnen rekenen naar radialen en andersom. Ook kijken we naar de exacte waarden die bij de radialen horen.

Cosinus

De verhouding van de aanliggende zijde en de schuine zijde

Graden

Een meeteenheid waarmee je o.a. hoeken kunt berekenen. Een cirkel is 360 graden

Omtrek van een cirkel

360º of 2πr

Pi

Een symbool, genoteerd als π, dat in wiskunde en de meetkunde gebruikt wordt. De waarde wordt vaak afgekort tot 3,14

Radiaal

De SI-eenheid voor hoek. Een radiaal is de grootte van een middelpuntshoek van een cirkel, waarvan de lengte van de boog gelijk is aan de lengte van de straal

Sinus

De verhouding van de overstaande zijde en de schuine zijde

Verhoudingstabel

Een hulpmiddel dat je kunt gebruiken bij het rekenen met verhoudingen

B1: Standaardfuncties

B2: Vergelijkingen en ongelijkheden

B3: Evenredigheidsverbanden

B4: Periodieke functies