Wiskunde B

3. Periodieke functies & Transformaties

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Alles wat je moet weten voor je wiskunde B eindexamen over periodieke functies en transformaties wordt in deze video uitgelegd door Digistudiesdocent Menno Lagerwey. Zo komen de sinusfunctie en de cosinusfunctie aan bod, en wordt er behandeld hoe je hier van formules kunt opstellen. Ook bespreken we hoe je transformaties kunt toepassen op deze functies.

Amplitude

De afstand tussen de evenwichtsstand en de top of het dal van de golven

Beginpunt van een cosinusfunctie

Het punt waarop de functie voor het eerst de top bereikt

Beginpunt van een sinusfunctie

Het punt waarop de functie voor het eerst stijgend door de evenwichtsstand gaat

Coördinaat

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Cosinusfunctie

Een periodieke functie die de y-as in de top snijdt, in plaats van in de evenwichtsstand

Evenwichtsstand

De lijn die precies door het midden van de sinusfunctie loopt

Periode

Geeft aan hoe lang het duurt voordat een functie zich herhaalt

Periodieke functies

Een functie die zichzelf met regelmatige tussenpozen herhaalt

Sinusfunctie

Een periodieke functie die zichzelf herhaalt. De sinusfunctie snijdt de y-as in de evenwichtsstand. De algemene formule is: y = a + bsin (c(x-d))

Translatie

Een verschuiving van een figuur met behoud van alle richtingen en afmetingen

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1: Standaardfuncties

B2: Vergelijkingen en ongelijkheden

B3: Evenredigheidsverbanden

B4: Periodieke functies