Wiskunde B

4. Goniometrische vergelijkingen

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze uitlegvideo over goniometrische vergelijkingen. In deze video voor wiskunde B zal onze docent Nick het hebben over verschillende vergelijkingen, oplossingen op een gesloten interval en nog meer. Hij zal deze verschillende onderwerpen behandelen aan de hand van voorbeelden en verschillende oefeningen. Je kunt deze uitleg gebruiken om je goed voor te bereiden op het eindexamen en/of andere toetsen!

Cosinus

De verhouding van de aanliggende zijde en de schuine zijde

Eenheidscirkel

Een cirkel met als middelpunt 0,0 en een straal van r=1

Exact oplossen

Een som beantwoorden zonder af te ronden of een rekenmachine te gebruiken

Goniometrie

Een tak van de wiskunde die zich bezighoudt met driehoeken. Goniometrische functies zijn o.a. sinus, cosinus en tangens

Interval

Een aaneengesloten reeks getallen

Pi

Een symbool, genoteerd als π, dat in wiskunde en de meetkunde gebruikt wordt. De waarde wordt vaak afgekort tot 3,14

Sinus

De verhouding van de overstaande zijde en de schuine zijde

B1: Standaardfuncties

B2: Vergelijkingen en ongelijkheden

B3: Evenredigheidsverbanden

B4: Periodieke functies