C1: Afstanden en hoeken in concrete situaties

Thumbnail
1. Driehoeken (Pythagoras)
Thumbnail
2. Lengte berekenen
Thumbnail
3. Sinus en cosinusregel
Thumbnail
4. Gelijkvormigheid
Thumbnail
5. Gelijkvormigheid (extra)
C2: Algebraïsche methoden

Thumbnail
1. Lijnvergelijkingen
Thumbnail
2. Cirkelvergelijkingen & raaklijnen


Ga met een goed gevoel het havo examen in door te leren met onze uitlegvideo's voor wiskunde B!