Wiskunde B

1. Driehoeken (Pythagoras)

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor wiskunde B behandelen we alles wat je voor je eindexamen over driehoeken moet weten. Allereerst worden de eigenschappen van driehoeken besproken, daarna wordt de bekende stelling van Pythagoras behandeld. Ook het SOSCASTOA ezelsbruggetje komt aan bod.

Cosinus

De verhouding van de aanliggende zijde en de schuine zijde

Gelijkbenig

Een figuur met twee gelijke zijden

Graden

Een meeteenheid waarmee je o.a. hoeken kunt berekenen

Hellingshoek

Een hoek die met een horizontale lijn een helling maakt

Sinus

De verhouding van de overstaande zijde en de schuine zijde

Stelling van Pythagoras

In een rechthoekige driehoek is de som van de kwadraten van de omliggende zijden van de rechte hoek gelijk aan het kwadraat van de zijden tegenover de rechte hoek

Tanges

De verhouding van de overstaande en de aanliggende zijde

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
C1: Afstanden en hoeken in concrete situaties

C2: Algebraïsche methoden