Wiskunde B

1. Driehoeken (Pythagoras)

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen Examenvragen
In deze video behandelen we alles wat je voor je eindexamen van driehoeken moet weten. Allereerst worden de eigenschappen van driehoeken besproken, daarna wordt de bekende stelling van Pythagoras behandelt en ook het SOSCASTOA ezelsbruggetje komt aan bod.
Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
C1: Afstanden en hoeken in concrete situaties

C2: Algebraïsche methoden

Leer alle opgaven met driehoeken simpel op te lossen met de stelling van Pythagoras en SOSCASTOA