Wiskunde B

3. Sinus en cosinusregel

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze wiskunde B uitlegvideo wordt al het examenmateriaal met betrekking tot de sinus- en cosinusregel behandeld. De video begint met het uitleggen van de sinusregel aan de hand van een voorbeeldopgave. Daarna wordt op dezelfde wijze de cosinusregel toegelicht, die net als de sinusregel in elke driehoek geldt.

Cosinus

De verhouding van de aanliggende zijde en de schuine zijde

Cosinusregel

Beschrijft de relatie tussen de drie zijden van een driehoek en de cosinus van een hoek. Met de cosinusregel kun je de derde zijde berekenen als je twee zijden en de tussenliggende hoek kent

Graden

Een meeteenheid waarmee je o.a. hoeken kunt berekenen

Sinus

De verhouding van de overstaande zijde en de schuine zijde

Sinusregel

Beschrijft de relatie tussen de sinus van een hoek en de overstaande zijde. Je kunt de derde zijde berekenen als je één zijde en de overstaande zijde weet

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
C1: Afstanden en hoeken in concrete situaties

C2: Algebraïsche methoden