Wiskunde B

1. Lijnvergelijkingen

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor wiskunde B wordt alle stof met betrekking tot lijnvergelijkingen behandeld. Allereerst wordt aan de hand van een voorbeeld uitgelegd hoe een formule van een lijn stapsgewijs opgesteld wordt. Daarna wordt op dezelfde wijze toegelicht hoe je de hoek tussen twee lijnen berekent met gebruik van de hellingshoek. De kennisclip eindigt met een uitgebreide uitleg over het algebraïsch berekenen van een snijpunt. Aan het einde van de video ben je bekend met al het eindexamenmateriaal van lijnvergelijkingen!

Algebraïsch rekenen

Iets uitrekenen zonder een rekenmachine te gebruiken. Je moet hierbij alle tussenstappen opschrijven

Hellingsgetal

Een waarde die de toename of afname per x aangeeft. Bij een afname is het hellingsgetal negatief, en hoe groter het hellingsgetal is, hoe steiler de lijn wordt. Een hellingsgetal is hetzelfde als de richtingscoëfficiënt

Hellingshoek

Een hoek die met een horizontale lijn een helling maakt

Herleiden

In de wiskunde bedoelen we met herleiden het korter opschrijven van een verband of formule. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld haakjes weg te werken en getallen bij elkaar op te tellen

Kwadraat

Een benaming voor de tweede macht van een getal, wat je krijgt door een getal met zichzelf te vermenigvuldigen

Richtingscoëfficiënt

Een waarde die de toename of afname per x aangeeft. Bij een afname is de richtingscoëfficiënt negatief, en hoe groter de richtingscoëfficiënt is, hoe steiler de lijn wordt. Een richtingscoëfficiënt is hetzelfde als het hellingsgetal

Snijpunt

Het punt waarop twee of meer lijnen elkaar kruisen

Tangens

De verhouding van de overstaande en de aanliggende zijde

C1: Afstanden en hoeken in concrete situaties

C2: Algebraïsche methoden