Wiskunde B

1. Raaklijnen

Gegeven door:
Jilles Douze
Beschrijving Begrippen

In deze video over raaklijnen wordt uitgebreid uitgelegd wat raaklijnen zijn. Daarna wordt aan de hand van twee examenvragen behandeld welke denkstappen je moet kunnen maken met betrekking tot raaklijnen. Zo kom je op je examen niet meer voor verrassingen te staan. Gebruik deze video om te leren voor je examen, of gewoon voor je normale toetsen.

Loodrecht

Twee lijnen waarvan de onderlinge hoek 90 graden is, staan “loodrecht” op elkaar

Snijpunt

Het punt waar twee lijnen elkaar kruisen

Afgeleide

Een maat voor verandering van een functie ten opzichte van verandering van zijn variabelen

Richtingscoefficient

Een maat voor de helling van een lijn ten opzichte van de x-as

D1: Veranderingen

D2: Afgeleide functies

D3: Bepaling afgeleide functies

D4: Toepassing afgeleide functies