Wiskunde B

2. Hellinggrafieken

Gegeven door:
Jurjen Hickman
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor wiskunde B behandelen we alle theorie omtrent hellinggrafieken. We beginnen met het bepalen van de helling op basis van een functie. Vervolgens wordt uitgelegd hoe je zelf op basis van de helling een functie kunt opstellen. De docent neemt alles stapsgewijs door zodat je na het zien van deze video goed voorbereid bent op alle opgaven met hellinggrafieken!

Afgeleide

Een maat voor verandering van de functie ten opzichte van verandering van de variabelen. De afgeleide van een functie geeft bijvoorbeeld aan hoe steil een functie is

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Hellinggrafiek

De grafiek die hoort bij de hellingsfunctie. Je kunt hierin de toppen en dalen van de grafiek aflezen

Snijpunt

Het punt waarop twee of meer lijnen elkaar kruisen

D1: Veranderingen

D2: Afgeleide functies

D3: Bepaling afgeleide functies

D4: Toepassing afgeleide functies