Wiskunde B

1. Vergelijking van een raaklijn opstellen

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze wiskunde B video leer je de vergelijking van een raaklijn opstellen. In deze video laten we je zien hoe je de formule van een raaklijn moet opstellen met behulp van de afgeleide. Dit doen we aan de hand van voorbeelden, formules en grafieken. Je kunt deze kennisclip goed gebruiken als onderdeel van je examentraining, of natuurlijk om te leren voor andere toetsen!

Afgeleide

Een maat voor verandering van de functie ten opzichte van verandering van de variabelen

Coördinaat

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Differentiëren

Het bepalen van de afgeleide van een gegeven functie

Exact oplossen

Een som beantwoorden zonder af te ronden of een rekenmachine te gebruiken

Exponent

Het aantal keren dat het grondtal in een machtsverheffing met zichzelf vermenigvuldigd wordt om een resultaat te krijgen

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Raaklijn

Een meetkundig begrip voor een rechte met een kromme lijn dat slechts één punt gemeen heeft

Richtingscoëfficiënt

Een waarde die de toename of afname per x aangeeft. Bij een afname is de richtingscoëfficiënt negatief, en hoe groter de richtingscoëfficiënt is, hoe steiler de lijn wordt. Een richtingscoëfficiënt is hetzelfde als het hellingsgetal

D1: Veranderingen

D2: Afgeleide functies

D3: Bepaling afgeleide functies

D4: Toepassing afgeleide functies