Wiskunde B

2. Oefenen met de afgeleide

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze uitlegvideo voor wiskunde B gaan we oefenen met differentiëren. We zullen daarvoor de afgeleide nemen van een aantal functies. Heb je nog moeite met deze video? Werp dan een blik op eerdere video's over afgeleide functies.

Afgeleide

Een maat voor verandering van de functie ten opzichte van verandering van de variabelen. De afgeleide van een functie geeft bijvoorbeeld aan hoe steil een functie is

Differentiëren

Het bepalen van de afgeleide van een gegeven functie

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Kettingregel

Een formule die je gebruikt om de afgeleide van een functie te vinden die eigenlijk uit twee functies bestaat (een samengestelde functie)

Kwadraat

Een benaming voor de tweede macht van een getal, wat je krijgt door een getal met zichzelf te vermenigvuldigen

Logaritme

De exponent waartoe een grondgetal verheven moet worden om het eerste getal als resultaat te krijgen

Variabele

Een grootheid die steeds een andere waarde kan hebben

Wortel

Het tegenovergestelde van een kwadraat: bij worteltrekken wil je weten welk getal je met zichzelf kunt vermenigvuldigen om de uitkomst te krijgen. Je gebruikt het volgende symbool: √

D1: Veranderingen

D2: Afgeleide functies

D3: Bepaling afgeleide functies

D4: Toepassing afgeleide functies