Aardrijkskunde

10. Vegetatiezones

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

In deze video voor aardrijkskunde gaan we het hebben over vegetatiezones

Tropisch regenwoud

Vegetatietype in het tropisch klimaat met een hoge soortenrijkdom en een dichte, weelderige begroeiing

Gemengd bos

Wanneer in een bos, naald- en loofbomen beide voorkomen

Mediterrane vegetatie

De natuurlijke begroeiing die voorkomt in de subtropische landschapszone

A1. Weer en Klimaten

A2. Weer en Klimaat in Europa

A3. Weer en Klimaat in de VS