Aardrijkskunde

14. Waterkringloop

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor aardrijkskunde bespreken we de waterkringloop. Veel succes met leren!

Grondwater

Het water dat zich in de ondergrond, in bodems en gesteenten bevindt. Meestal is dit water afkomstig van neerslag, nadat het op de oppervlakte is beland infiltreert het direct of indirect

Infiltratie

Infiltratie is het proces waarbij water in de bodem dringt en in de onverzadigde zone van de bodem komt. Als water in een bepaalde regio te weinig de kans krijgt om te infiltreren in de bodem, kan dit bijdragen aan waterschaarste in die regio

Oppervlaktewater

Al het water dat zich in vloeibare vorm aan de oppervlakte van een planeet bevindt

Waterkringloop

De waterkringloop, hydrologische cyclus of watercyclus is een kringloop die alle processen waarbij water door de aarde circuleert beschrijft. Hierbij verdampt oppervlaktewater, zoals zeewater. In de atmosfeer vormt deze damp wolken waaruit neerslag valt

B1. Waterkringloop en rivieren

B2. Waterbeheer en maatregelen

B3. Rivier en waterbeheer Midden Oosten