Aardrijkskunde

35. Ontwikkeling van de steden in China

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Hallo! In deze video gaan we het hebben over de ontwikkeling van steden in China. Succes met leren!

Luchtvervuiling

Luchtvervuiling treedt op wanneer schadelijke of overmatige hoeveelheden stoffen, waaronder gassen, deeltjes en biomoleculen, in de troposfeer van de aarde worden geïntroduceerd. Deze stoffen kunnen afkomstig zijn van natuurlijke bronnen of van menselijke bronnen

Broeikasgassen

Broeikasgassen zijn gassen in de atmosfeer van de Aarde of een andere planeet met het vermogen om warmtestraling te absorberen en geleidelijk in alle richtingen weer af te geven

Watervervuiling

Er is sprake van watervervuiling, wanneer de waterkwaliteit schadelijke effecten heeft op mensen, dieren en/of planten die met het water in contact komen

Bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging is de term die wordt gegeven aan door de mens aan- of ingebrachte stoffen of materialen die van nature niet in de bodem of het grondwater voorkomen en (kunnen) leiden tot schade aan het ecosysteem. Bodemverontreiniging is een vorm van milieuverontreiniging

C1. Bevolkingsgroei en ruimtegebrek

C2. Bevolkingsgroei en ruimtegebrek in China