Biologie

2. Cellen 2 - Waar bestaan cellen uit?

Gegeven door:
Quirine Hakkaart
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze video voor biologie bespreken we waar cellen uit bestaan. Succes met leren!

Celkern

Regelt alle levensprocessen in de cel

Celmembraan

Biologische structuur die de binnenkant van de cel scheidt van de buitenkant

Chloroplast

Bladgroenkorrels waarin fotosynthese plaatsvindt

Cytoplasma

Het grondplasma in de cel en de bijbehorende structuren

Fotosynthese

Het proces waarbij water en koolstofdioxide door het zonlicht worden omgezet in zuurstof en glucose

Vacuole

Een blaasje in een plantencel dat is gevuld met vocht, het zorgt voor stevigheid

A1. Cellen staan aan de basis

A2. Planten en dieren en hun samenhang