Economie

9. Inkomensverschillen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze video met uitleg voor economie bespreken we inkomensverschillen. Veel succes met leren!

Koopkracht

De koopkracht geeft aan hoeveel een huishouden gemiddeld kan kopen. De koopkracht is onder andere afhankelijk van het inkomen, de geheven belastingen en de waardevermindering van geld

Modaal inkomen

Het CPB berekent jan modaal, ofwel het modale inkomen, als 79% van het gemiddelde inkomen per arbeidsjaar

Preferenties

Een ordening van het geluk, de tevredenheid, de bevrediging, het genot of het nut die consumptie van goederen de consument leveren

A1. Markt en consumptie

A2. Consumenten en producenten

A3. Geld