Economie

16. Arbeidsverdeling 1

Gegeven door:
Maxim Levitski
Beschrijving Begrippen

Hallo! Welkom bij een nieuwe uitlegvideo voor economie. In deze video maken we een begin aan de uitleg over arbeidsverdeling.

Arbeidsverdeling

Onder arbeidsverdeling verstaan we het verdelen van de arbeidstaken in deelhandelingen met als doel om de arbeidsproductiviteit te verhogen

Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet)

De Arbeidsomstandighedenwet (arbowet) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen

Belasting

Verplichte heffingen van de overheid aan inwoners en instellingen

Subsidie

Subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt

Toeslag

Een toeslag is een bedrag wat je van de overheid krijgt voor een bepaalde uitgavenpost

B1. Productie

B2. Arbeid