Economie

34. Welvaartsverschillen

Gegeven door:
Maxim Levitski
Beschrijving Begrippen

Hallo, welkom bij deze video met uitleg voor economie. Dit keer gaan we welvaartsverschillen bespreken. Veel succes met leren!

Derdewereldland

Dit zijn landen, ook wel 'ontwikkelingslanden' genoemd, met een relatief laag inkomen per hoofd van de bevolking met een overwegend traditionele agrarische economie

Export

Export heeft betrekking op de uitvoer van goederen en diensten naar het buitenland

Import

Import heeft betrekking op het invoeren van goederen en/of diensten uit het buitenland

Ruilvoet

De ruilvoet is de verhouding tussen de prijs van de uitvoer en de prijs van de invoer van een land, ofwel de relatieve prijs van export uitgedrukt in de import

Welvaartsverdeling

Dit is een vergelijking van de rijkdom van verschillende leden of groepen binnen een samenleving

D1. Handelen

D2. Ontwikkelingslanden