Geschiedenis

12. Grondrechten

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze video voor geschiedenis, waarin we je uitleg geven over grondrechten. Wat zijn grondrechten precies en wat is het verschil tussen klassieke en sociale grondrechten? Dat en meer leer je met behulp van deze uitlegvideo.

Democratie

Een staatsvorm waarbij het volk regeert. Het volk regeert door middel van een volksvertegenwoordiging/parlement

Grondrechten

Een principieel en fundamenteel recht dat voor iedereen geldt en niet mag worden afgenomen

Klassieke grondrechten

Klassieke grondrechten beschermen de burgers tegen de overheid en de regering

Sociale grondrechten

Grondrechten die actief optreden van de overheid vereisen, zoals bijvoorbeeld het recht op werk, huisvesting of onderwijs

Vrijheid van drukpers

Wordt ook persvrijheid genoemd. Het is een grondrecht om gevoelens en gedachten openbaar of kenbaar te maken; er kan geen censuur worden ingevoerd

Vrijheid van godsdienst

Het recht om zelf te kiezen voor een bepaalde godsdienst en deze te volgen of af te zweren zonder dat de overheid daar invloed op uitoefent

Vrijheid van meningsuiting

Een grondwettelijk recht om in alle vrijheid een eigen mening naar buiten te brengen, zonder dat deze vooraf door de overheid kan worden gereguleerd. De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut; zo zijn belediging en smaad onder bepaalde omstandigheden strafbaar

Vrijheid van onderwijs

Een wet waarin staat dat de vrijheid van onderwijs een recht is op grond waarvan iedereen een school mag oprichten. Dit houdt onder andere ook in dat ouders voor hun kinderen mogen kiezen tussen openbare scholen, onderwijs dat gebaseerd is op een religieuze visie en thuisonderwijs

Vrijheid van vereniging

Een grondrecht op basis waarvan iedereen bijeen mag komen en zich mag organiseren, ook door het oprichten van een vereniging

A1. Van monarchie tot democratie

A2. Nieuwe politieke beweging