Geschiedenis

3. Parlementaire democratie

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

In deze uitlegvideo voor geschiedenis bespreken we hoe de parlementaire democratie werkt in een constitutionele monarchie. Veel succes met leren!

Constitutionele monarchie

De rol van het staatshoofd is vastgelegd in de grondwet

Democratie

Een staatsvorm waarbij het volk regeert. Het volk regeert door middel van een volksvertegenwoordiging/parlement

Grondwet van Thorbecke

Thorbeckes grondwet legde de basis van onze tegenwoordige parlementaire democratie. De macht van de koning werd aanzienlijk ingeperkt en de bevolking kreeg meer rechten en vrijheden

Luxemburgse kwestie

De Luxemburgse kwestie was een diplomatiek conflict in 1867 dat te maken had met het voornemen van Frankrijk om het groothertogdom Luxemburg aan te kopen

Motie van afkeuring

Een uitspraak van de Eerste of Tweede Kamer waarin deze zijn afkeuring uitspreekt over het beleid van een minister

Parlementaire democratie

Een parlementaire democratie is een representatieve democratie waarbij de burgers via gekozen vertegenwoordigers in het parlement, de wetgevende macht, invloed hebben op het beleid

A1. Van monarchie tot democratie

A2. Nieuwe politieke beweging