Geschiedenis

5. Wie had er kiesrecht?

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze video met uitleg voor geschiedenis hebben we het over het kiesrecht. We bespreken wie er mochten stemmen toen de grondwet in 1848 ingesteld werd. Veel succes met leren!

Algemeen kiesrecht

Algemeen kiesrecht of algemeen stemrecht is het systeem waarbij iedere burger kies- of stemrecht mag uitoefenen

Censuskiesrecht

Een kiessysteem waarbij het stemrecht gekoppeld is aan de hoeveelheid belasting die iemand betaald

Democratie

Een staatsvorm waarbij het volk regeert. Het volk regeert door middel van een volksvertegenwoordiging/parlement

Grondwet

Een wet waarin beschreven staat hoe het land bestuurd wordt en welke rechten het volk heeft. Dit is de belangrijkste Nederlandse wet

Kiesrecht

Het recht om te mogen stemmen bij verkiezingen

A1. Van monarchie tot democratie

A2. Nieuwe politieke beweging