Geschiedenis

19. Verzuiling

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze uitlegvideo voor geschiedenis. We gaan het dit keer hebben over de verzuiling in Nederland. Veel succes met leren!

Ontkerkelijking / secularisatie

De afname van de invloed van religie op de maatschappij

Ontzuiling

Het afnemen of wegvallen van naast elkaar bestaande groeperingen die getekend zijn door verschillende levensbeschouwingen binnen één samenleving

Vakbond

Een vereniging van mensen. Dat kunnen bijvoorbeeld werknemers zijn, die zich verenigen om arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden te waarborgen of te verbeteren

Verzuiling

De verdeling van een samenleving in groepen op basis van levensbeschouwing of geloof

Zuilen

Levensovertuigingen

A1. Van monarchie tot democratie

A2. Nieuwe politieke beweging