Geschiedenis

36. Tweede Wereldoorlog 2: westfront

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Hallo! We gaan in deze uitlegvideo voor geschiedenis verder met het bespreken van de Tweede Wereldoorlog. Dit keer focussen we op het westfront.

Asmogendheden

De benaming voor de samenwerking tussen Duitsland, Italië en later ook Japan tussen 1936 en 1945

Blitzkrieg

Een uit het Duits overgenomen term die gebruikt wordt als aanduiding voor drie tactieken: de Strategische Overval, de Gemechaniseerde Bewegingsoorlog en de Blitzkrieg in Eigenlijke Zin

Geallieerden

Een groep landen die samen vocht tegen Duitsland, Italië en Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog

Herstelbetalingen

Herstelbetalingen zijn betalingsverplichtingen die de aanvallende partij (in het geval van zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog was dit Duitsland) van een oorlog kunnen worden opgelegd, ter vergoeding van de oorlogsschade die is veroorzaakt bij de aangevallen partij

Molotov-Ribbentroppact

Een officieel verdrag van non-agressie tussen Duitsland en de Sovjet-Unie

B1. De Eerste Wereldoorlog

B2. Het interbellum (1919 -1939)

B3. De Tweede Wereldoorlog

B4. Europa, de wereld en de Koude Oorlog

B5. Een nieuwe wereldorde vanaf 1900