Geschiedenis

61. Multiculturele samenleving

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor geschiedenis bespreken we de multiculturele samenleving. Veel succes met leren!

Dekolonisatie

Het proces waarbij koloniën zelfstandig en onafhankelijk worden

Nationalisme

Een politieke ideologie waarbij de voorliefde voor het eigen land en het eigen volk centraal staat, net als het streven naar nationale zelfstandigheid

Pluriforme samenleving

Een samenleving waarin verschillende cultuurgroepen naast elkaar leven

B1. De Eerste Wereldoorlog

B2. Het interbellum (1919 -1939)

B3. De Tweede Wereldoorlog

B4. Europa, de wereld en de Koude Oorlog

B5. Een nieuwe wereldorde vanaf 1900