Geschiedenis

63. Europese Unie

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Hallo! In deze video met uitleg voor geschiedenis gaan we het hebben over de Europese Unie. Veel succes met leren!

Economische en Monetaire Unie (EMU)

Binnen een aantal (twaalf) landen uit de EU wordt een gezamenlijk monetair beleid gevoerd. Deze landen hebben hun nationale valuta ingeruild voor de Euro en daarmee het monetaire beleid van de nationale centrale banken overgedragen aan de Europese Centrale Bank

Welvaart

Dit is de mate waarin individuen kunnen worden voorzien in hun behoefte met de middelen die zij tot hun beschikking hebben

B1. De Eerste Wereldoorlog

B2. Het interbellum (1919 -1939)

B3. De Tweede Wereldoorlog

B4. Europa, de wereld en de Koude Oorlog

B5. Een nieuwe wereldorde vanaf 1900