Geschiedenis

64. Instellingen van de EU

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze video met uitleg voor geschiedenis bespreken we instellingen van de Europese Unie. Veel succes met leren!

Europees parlement

Het Europees Parlement (EP) is de rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Het is de enige instelling van de Europese Unie die direct door de burgers wordt gekozen. Samen met de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie heeft het een wetgevende taak binnen de Europese Unie

Europese Centrale Bank (ECB)

De ECB is een van de zeven instellingen van de Europese Unie. De voornaamste taak van de ECB is het behouden van de prijsstabiliteit in de eurozone

Europese commissie

De Europese commissie is verantwoordelijk voor het indienen van wetsvoorstellen, het beheren van de EU-begroting, het handhaven van het EU-recht, en het vertegenwoordigen van de EU op internationaal niveau

Europese raad

Bestaat uit de regeringsleiders of gekozen staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie, een voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie

Europese Unie

Een uit 27 Europese landen (lidstaten) bestaande economische en politieke samenwerking

B1. De Eerste Wereldoorlog

B2. Het interbellum (1919 -1939)

B3. De Tweede Wereldoorlog

B4. Europa, de wereld en de Koude Oorlog

B5. Een nieuwe wereldorde vanaf 1900