Wiskunde

1. Lineaire verbanden (verschillende voorstellingsvormen)

Gegeven door:
Jilles Douze
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze video voor wiskunde bespreken we de verschillende manieren waarop we een lineair verband kunnen weergeven. Succes met leren!

Assenstelsel

Een stelsel met een x-as en een y-as, waarop getallen staan. In een assenstelsel kun je coördinaten aflezen en grafieken plaatsen

Begingetal

De uitkomst van de woordformule als de variabele die je verandert 0 is

Variabele

Een grootheid die steeds een andere waarde kan hebben

Woordformule

Een formule waarmee je via woorden en getallen uitlegt hoe je iets uitrekent

X-as

De horizontale as, die plat op de grond ligt

Y-as

De verticale as, die recht omhoog gaat

A1. Verbanden

A2. Tabellen

A3. Grafieken

A4. Woordformules