Wiskunde

4. Tabellen 2 - Interpreteren

Gegeven door:
Jilles Douze
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze video gaan we bespreken hoe we de informatie in een tabel kunnen interpreteren. Succes met leren!

Kolommen

Een kolom is onderdeel van een tabel. Het is een verzameling van datawaarden, die verticaal zichtbaar zijn

Rijen

Een rij is onderdeel van een tabel. Het is een verzameling van datawaarden, die horizontaal zichtbaar zijn

Tabellen

Een georganiseerde weergave van een aantal gegevens. Het bestaat o.a. uit rijen, kolommen en cellen (één vak uit de tabel)

A1. Verbanden

A2. Tabellen

A3. Grafieken

A4. Woordformules