Aardrijkskunde

11. Landdegradatie

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze uitlegvideo voor aardrijkskunde gaan we het hebben over landdegradatie. Succes met leren!

Irrigatie

Kunstmatige bevloeiing van een te droge grond door water dat ergens wordt aangevoerd of wordt opgepompt

Landdegradatie

Alle veranderingen in het landschap die het vermogen van bodem en grond verminderen om gezond voedsel, gewassen, zoet water, brandhout (natuurlijke hulpbronnen) te produceren

Ontbossing

Het verdwijnen van bos, zoals grote stukken tropisch regenwoud, door houtkap voor economische doeleinden of om land te winnen voor landbouw

Verdroging

Verdroging is het verschijnsel waarbij de waterspiegel in het grondwater daalt ten opzichte van het "natuurlijke" niveau of waarbij water met een andere kwaliteit uit andere gebieden (gebiedsvreemd water) lokaal grondwater vervangt

Verwoestijning

Verwoestijning is een term die gebruikt wordt voor zowel het oprukken of zich uitbreiden van een woestijn, als het ontstaan van nieuwe woestijngebieden

Verzilting

Toename van de concentratie aan zouten in en op de bodem

Waterbalans

De vergelijking van de hoeveelheden water betrokken bij toevoer, afvoer, onttrekking en verandering in berging over een bepaalde periode en binnen een gegeven gebied

A1. Weer en klimaten

A2. Weer en Klimaat in Europa

A3. Weer en Klimaat in de VS