Aardrijkskunde

31. Bevolkingsgroei

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Hallo! In deze uitlegvideo gaan we het hebben over hoe de bevolking groeit. Succes met leren!

Bevolkingsgroei

De toename van de bevolking in een bepaald gebied gedurende een bepaalde tijd

Migranten

Bewoners die verhuizen naar een ander land of ander gebied (bijvoorbeeld van platteland naar de stad) met als doel hun leefsituatie te verbeteren

Natuurlijke bevolkingsgroei

Bevolkingsgroei in een land door het verschil tussen geboorte en sterfte

Vergrijzing

Deze term wordt gebruikt om aan te geven dat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt en daardoor een stijging van de gemiddelde leeftijd veroorzaakt

C1. Bevolkingsontwikkeling en ruimtegebrek

C2. Bevolkingsontwikkeling en ruimtegebrek China