Biologie

11. Aanpassing van organisme 1

Gegeven door:
Quirine Hakkaart
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze video voor aardrijkskunde bespreken we de aanpassingen van organisme

Abiotische factoren

Alle factoren in een ecosysteem die niet levend zijn

Ecosysteem

Begrensd gebied met bepaalde eigenschappen waarbinnen de abiotische en biotische factoren een eenheid vormen

A1. Cellen staan aan de basis

A2. Planten en dieren en hun samenhang