Economie

6. Producenten

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Hallo! In deze video met uitleg voor economie gaan we het hebben over producenten. Veel succes met leren!

Consumenten

Mensen die producten kopen

Koopkracht

De koopkracht geeft aan hoeveel een huishouden gemiddeld kan kopen. De koopkracht is onder andere afhankelijk van het inkomen, de geheven belastingen en de waardevermindering van geld

Producenten

De bedrijven die de producten maken en aanbieden

Verkoopbevorderende-technieken

Verkoopbevordering is een handeling die verricht wordt om de aankoop van producten bij de klant aan te moedigen, en het koopgedrag op korte termijn te beïnvloeden. Dit wordt ook wel aangeduid als de "push"- (duw-) en "pull"- (trek-) strategie

A1. Markt en consumptie

A2. Consumenten en producenten

A3. Geld