Economie

20. Ondernemingsvormen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze uitlegvideo voor economie richten we ons op de verschillende ondernemingsvormen. Hierin komen belangrijke begrippen als; eenmanszaak, vennootschap onder firma, besloten vennootschap, naamloze vennootschap, een stichting en ZZP aan bod. Daarnaast bespreken we de belangrijkste soorten samenwerkingen tussen bedrijven, samen met de kenmerken hiervan.

Eenmanszaak

Bij een eenmanszaak is er bij een onderneming maar één eigenaar. Hij kan ook mensen in dienst hebben, waarvoor hij verantwoordelijk is om hun netjes uit te betalen. Deze persoon is de leider van het bedrijf en is eigenlijk in alle opzichten verantwoordelijk voor het bedrijf.

Vennootschap onder firma (VOF)

Hier zijn twee of meer eigenaren van het bedrijf die samen de verantwoordelijkheden delen.

Besloten vennootschap (BV)

Een besloten vennootschap is een ondernemingsvorm waarbij het eigendom of kapitaal van het bedrijf is verdeeld door middel van aandelen die op naam staan. Elke persoon die een aandeel heeft van het bedrijf wordt een aandeelhouder genoemd en heeft op een bepaalde manier inspraak in het bedrijf. Hoe meer aandelen je bezit, hoe meer inspraak je hebt.

Naamloze Vennootschap (NV)

Bij een Naamloze Vennootschap is het kapitaal door middel van aandelen vrij te verhandelen op de markt. Het heet een naamloze vennootschap omdat de aandelen niet op naam staan, in vergelijking tot een Besloten Vennootschap.

Stichting

Een stichting is een organisatie die met behulp van verkregen vermogen een bepaald doel wil realiseren.

ZZP (Zelfstandig Zonder Personeel)

Hier runt er één persoon zelfstandig een bedrijf en heeft geen personeel.

Kartel

Een kartel houdt in dat er afspraken zijn gemaakt tussen twee of meerdere bedrijven die ervoor zorgen dat de concurrentie beperkt wordt. Dit soort afspraken zijn verboden en komen vaak voor in het criminele circuit.

Overname

Hier is niet perse sprake van een samenwerking tussen bedrijven, maar er wordt één bedrijf door een ander bedrijf overgenomen.

Fusie

Bij een Fusie gaan twee bedrijven in samenwerking met elkaar en vormen samen één bedrijf.

Aandeel

Een aandeel is een deel van het eigendom van een bedrijf.

B1. Productie

B2. Arbeid