Geschiedenis

1. Staatsinrichting, grondwet en monarchie

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze video met uitleg voor geschiedenis! We gaan het dit keer hebben over de staatsinrichting, onze grondwet en de monarchie in Nederland. Veel succes met leren!

Constitutionele monarchie

De rol van het staatshoofd is vastgelegd in de grondwet

Grondwet

Een wet waarin beschreven staat hoe het land bestuurd wordt en welke rechten het volk heeft. Dit is de belangrijkste Nederlandse wet

Monarchie

Een monarchie is van origine een regeringsvorm waarbij de macht bij één persoon berust: de monarch

Alleenheerser

Een alleenheerser is iemand die met onbeperkte macht regeert. Hij neem alle besluiten zelf. Tegenwoordig wordt dit ook wel dictator genoemd

Constitutie

Een constitutie is de staatsinrichting van een staat. Bij het begrip constitutie gaat het evenzeer om de gebruiken, de bevoegdheden en de jurisprudentie als om de geschreven regels

Republiek

Een staatsvorm waarbij het staatshoofd door de bevolking gekozen wordt

Staatsinrichting

Staatsinrichting is de wijze waarop de staat, zijn regering en zijn bestuur zijn ingericht

Staatsvorming

Het ontstaan van een aaneengesloten grondgebied met één bestuur

A1: Van monarchie tot democratie

A2. Nieuwe politieke beweging