Geschiedenis

9. Taken van de Eerste- en Tweede Kamer

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Welkom! In deze video met uitleg voor geschiedenis bespreken we welke taken de Eerste- en Tweede Kamer hebben. Je kunt deze uitlegvideo gebruiken om je goed voor te bereiden op het eindexamen en/of andere toetsen!

Eerste Kamer

Vormt samen met de Tweede Kamer de Nederlandse Staten-Generaal. De Kamer heeft 75 zetels. De leden worden voor vier jaar gekozen door de leden van de Provinciale Staten van alle provincies en door de leden van de Kiescolleges voor de Eerste Kamer

Het Recht van Amendement

De Tweede Kamer heeft sinds de Grondwetsherziening van 1848 het recht van amendement, dat wil zeggen de mogelijkheid wijzigingen (verbeteringen) aan te brengen in een voorliggend wetsvoorstel

Het Recht van Budget

Het budgetrecht is een recht van de Eerste en Tweede Kamer om staatsuitgaven en staatsinkomsten te beoordelen. Zij keuren de rijksbegroting en de belastingheffing goed of verwerpen de plannen. Zo wordt samen met de regering bepaald wat er uitgegeven wordt en waaraan zij het uitgeven

Het Recht van Enquête

Het recht van enquête is het recht van een parlement of een ander vertegenwoordigend orgaan (zoals in Nederland de Staten-Generaal en de gemeenteraden) om in een bepaalde zaak een onderzoek in te stellen

Het Recht van Initiatief

Het recht van initiatief is, met het recht om wetsvoorstellen goed of af te keuren, het oudste parlementaire recht

Het Recht van Interpellatie

Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon te debatteren over een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat

Tweede Kamer

Vormt samen met de Eerste Kamer de Nederlandse Staten-Generaal, de landelijke volksvertegenwoordiging voor Nederland. De leden van de Tweede Kamer worden uiterlijk eens in de vier jaar gekozen door de kiesgerechtigde Nederlandse bevolking

A1: Van monarchie tot democratie

A2. Nieuwe politieke beweging