Geschiedenis

16. Confessionalisme

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

In een eerdere video hebben we het gehad over nieuwe politieke stromingen. Eén daarvan, het confessionalisme, gaan we bespreken in deze uitlegvideo voor geschiedenis. Veel succes met leren!

Anti-Revolutionaire Partij (ARP)

De Anti-Revolutionaire Partij was de eerste politieke partij in Nederland. Ze bouwde verder aan een al bestaande parlementaire stroming, die was begonnen door Guillaume Groen van Prinsterer. De naam 'antirevolutionair' verwijst naar het verwerpen van de ideeën van de Franse Revolutie

Confessionalisme

Een politieke ideologie die ernaar streeft om godsdienstige overtuigingen binnen de politiek ten uitvoer te brengen

A1: Van monarchie tot democratie

A2. Nieuwe politieke beweging