Geschiedenis

22. Industrialisatie: deel 3

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Hallo! In deze uitlegvideo voor geschiedenis gaan we verder met het onderwerp dat we in de vorige video's ook hebben besproken: de industrialisatie. We kijken nu naar de economische en politieke gevolgen van de industrialisatie. Succes met leren!

Arbeidswet van 1889

In de Arbeidswet van 1889 werd nachtarbeid voor vrouwen en kinderen verboden om het gezin te beschermen

Communisme

Een politieke ideologie die streeft naar een maatschappij waarin productiemiddelen en goederen gemeenschappelijk bezit zijn

Industrialisatie

Industrialisatie is het proces van veranderingen in het productieproces door mechanisatie en de daaropvolgende veranderingen in de productieorganisatie, zoals de invoering van het fabriekssysteem

Kinderwetje van Van Houten

De eerste wet die in Nederland een einde moest maken aan kinderarbeid

Ongevallenwet (van 1901)

In de Ongevallenwet (van 1901) stond dat arbeiders verplicht verzekerd moesten zijn tegen ongevallen op het werk

Socialisme

Een politieke stroming die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit, die daarbij streeft naar een eerlijke verdeling van macht en goederen

Welvaart

Dit is de mate waarin individuen kunnen worden voorzien in hun behoefte met de middelen die zij tot hun beschikking hebben

Woningwet (van 1901)

In de Woningwet (1901) werd het bouwen en bewonen van krotten, ongezonde woningen, verboden

A1: Van monarchie tot democratie

A2. Nieuwe politieke beweging