Geschiedenis

44. Tweede Wereldoorlog 10: Verzet

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Welkom! We gaan in deze uitlegvideo voor geschiedenis weer verder met het bespreken van gebeurtenissen die tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden. Dit keer focussen we op het verzet tegen de onderdrukker.

Februaristaking

De Februaristaking was een staking op 25 en 26 februari 1941 die begon in Amsterdam en zich uitbreidde verder het land in. Het was de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter in Nederland

NSB

Afkorting van Nationaal-Socialistische Beweging. Dit was een Nederlandse partij, die eerst alleen fascistisch was, maar later ook nazistisch werd

Razzia

Een door de overheid georganiseerde, groots opgezette, opsporen en jacht op een groep mensen

Verzetsgroepen

Georganiseerde verzetsgroepen dwarsbomen en verzetten zich tegen het beleid van de bezetter tijdens de oorlog

B1. De Eerste Wereldoorlog

B2. Het interbellum (1919 -1939)

B3. De Tweede Wereldoorlog

B4. Europa, de wereld en de Koude Oorlog

B5. Een nieuwe wereldorde vanaf 1900