Geschiedenis

49. Economische verdragen (EGKS en EEG)

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Hallo! In deze video met uitleg voor geschiedenis gaan we het hebben over economische verdragen, zoals de EGKS en de EEG. Veel succes met leren!

Comecon

De Council for Mutual Economical Assistance (de Raad voor wederzijdse economische bijstand (afgekort met Comecon) was een economisch samenwerkingsverband tussen de Oost-Europese communistische landen

Europese Economische Gemeenschap (EEG)

De Europese Economische Gemeenschap (EEG) is de voorloper van de huidige Europese Unie. De EEG werd in 1957 door middel van het Verdrag van Rome opgericht om de samenwerking tussen de landen in Europa te bevorderen

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)

Het Verdrag tot oprichting van een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) werd in 1951 gesloten door zes landen: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. Dit was, samen met de EEG, de voorloper van de Europese Unie

Verdrag van Maastricht

Dit Europese verdrag vormde in 1993 de Europese Gemeenschap om tot Europese Unie. Het Verdrag legde de basis voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) en van de invoering van een gemeenschappelijke munt (de euro)

B1. De Eerste Wereldoorlog

B2. Het interbellum (1919 -1939)

B3. De Tweede Wereldoorlog

B4. Europa, de wereld en de Koude Oorlog

B5. Een nieuwe wereldorde vanaf 1900