Geschiedenis

50. Algemene verdragen

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

Hallo! In deze uitlegvideo voor geschiedenis bespreken we algemene verdragen. Veel succes met leren!

Koude Oorlog

De periode na de Tweede Wereldoorlog (1945-1990), waarin een niet gewapend conflict bestond tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie (en hun bondgenoten)

Verenigde Naties (VN)

Een in 1945 opgerichte internationale organisatie die als doel heeft om de internationale vrede en veiligheid te bevorderen

Veiligheidsraad

De Veiligheidsraad behoort tot de Verenigde Naties met als primaire verantwoordelijkheid het handhaven van de internationale veiligheid

Vetorecht

Een vetorecht is het recht van een natuurlijk of rechtspersoon om een besluit dat met meerderheid van stemmen is genomen, te verbieden

B1. De Eerste Wereldoorlog

B2. Het interbellum (1919 -1939)

B3. De Tweede Wereldoorlog

B4. Europa, de wereld en de Koude Oorlog

B5. Een nieuwe wereldorde vanaf 1900