Geschiedenis

56. De Berlijnse Muur

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor geschiedenis bespreken we de Berlijnse Muur. Let goed op, want de kans is groot dat dit onderwerp op je examen voorbij gaat komen!

Berlijnse muur

De zwaarbewaakte muur die van 13 augustus 1961 tot 9 november 1989 Oost- en West-Berlijn van elkaar scheidde

BRD

Afkorting van Bondsrepubliek Duitsland. Dit was een benaming voor het westelijke deel van Duitsland (1949-1990)

DDR

Afkorting van de Deutsche Demokratische Republik. Dit was een benaming van Oost Duitsland (1949-1990)

Koude Oorlog

De periode na de Tweede Wereldoorlog (1945-1990), waarin een niet gewapend conflict bestond tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie (en hun bondgenoten)

Sovjet-Unie (SU)

De Sovjet-Unie of kortweg SU was een marxist-leninistische staat in Eurazië. Het was een eenpartijstaat die vanaf de oprichting in 1922 tot het uiteenvallen in 1991 werd geregeerd door de Communistische Partij

B1. De Eerste Wereldoorlog

B2. Het interbellum (1919 -1939)

B3. De Tweede Wereldoorlog

B4. Europa, de wereld en de Koude Oorlog

B5. Een nieuwe wereldorde vanaf 1900