Geschiedenis

57. Val van het communisme

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

In deze uitlegvideo voor geschiedenis bespreken we de val van het communisme. Veel succes met leren!

Berlijnse muur

De zwaarbewaakte muur die van 13 augustus 1961 tot 9 november 1989 Oost- en West-Berlijn van elkaar scheidde

BRD

Afkorting van Bondsrepubliek Duitsland. Dit was een benaming voor het westelijke deel van Duitsland (1949-1990)

Communisme

Een politieke ideologie die streeft naar een maatschappij waarin productiemiddelen en goederen gemeenschappelijk bezit zijn

Glasnost

Glasnost betekent 'openheid' en was gericht op het versoepelen van de censuur en vrijheid van meningsuiting te stimuleren in de SU. Mensen mochten commentaar hebben op de Sovjet-Unie zonder hiervoor gestraft te worden

Koude Oorlog

De periode na de Tweede Wereldoorlog (1945-1990), waarin een niet gewapend conflict bestond tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie (en hun bondgenoten)

Michail Gorbatsjov

President van de Sovjet-Unie (USSR) in de periode 1988 tot 1991

Perestrojka

Perestrojka betekent 'hervormingen' en was gericht op staatkundige en het liberaliseren van de economie

B1. De Eerste Wereldoorlog

B2. Het interbellum (1919 -1939)

B3. De Tweede Wereldoorlog

B4. Europa, de wereld en de Koude Oorlog

B5. Een nieuwe wereldorde vanaf 1900