NASK 1

4. Vermogen

Gegeven door:
Rafal Wietsma
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor NaSk bespreken we wat de term Watt (vermogen) is en hoe je deze berekent aan de hand van volt en ampère. Ook laten we zien hoe deze zich verdelen in een serie-, en parallelschakeling. Als laatste leggen we aan de hand van verschillende voorbeelden uit hoe je stroomsterkte moet berekenen.

Spanningsbron

Apparaat dat tussen twee punten (= polen) een bepaalde spar zet. Een spanningsbron brengt elektronen in beweging (= elektriciteit) tussen de polen en geeft ze energie mee. Met welke kracht de elektronen in beweging worden gebracht, wordt spanning genoemd, uitgedrukt in Volt. Voorbeelden van spanningsbronnen: batterij, accu en stopcontact (230 Volt).

Spanning

De spanning geeft aan hoeveel energie het voor de elektronen kost om van een bepaald punt in een stroomkring naar een ander bepaald punt te bewegen (bijvoorbeeld door de gloeidraad van de lamp heen).

Volt

Volt geeft de hoeveelheid spanning aan. Een batterij geeft bijvoorbeeld 1,5 Volt en uit het stopcontact komt 230 Volt in Nederland. Een enkele Volt is als een stroom van één Ampère één Watt aan energie in warmte omzet.

Ampère

De ampère is de eenheid van stroom, net zoals de meter de eenheid van lengte is. De definitie van de ampère is gebaseerd op een bijzonder natuurkundig verschijnsel: rond een stroomdraad heerst een magneetveld. Hoe sterker de stroom, hoe sterker het magneetveld.

Watt

Watt (W) is een meeteenheid van het energetisch vermogen. Watt verwijst dus naar het vermogen van een toestel. Voorbeelden: een gloeilamp heeft een vermogen van 60 W.

Stroom

Ook wel elektriciteit, is een begrip uit de natuurkunde waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen statische elektrische ladingen en bewegende elektrische ladingen (stroom).

Serieschakeling

Bij een serieschakeling zijn de lampen achter elkaar aangesloten zodat de stroom van de ene naar de andere wordt doorgegeven. Bij onderbreking van een van de componenten zal er dus helemaal geen stroom meer door alle componenten kunnen stromen.

Parallelschakeling

Bij een parallelschakeling zijn de lampen naast elkaar op dezelfde spanning aangesloten. Ze kunnen ieder afzonderlijk stroom trekken. Indien er een lamp defect is blijven de andere toch nog branden.

Schakeling

Een schakeling is schematische tekening van een stroomkring.

Vermogen

De hoeveelheid energie die per tijdseenheid geleverd wordt. Werd vroeger vaak in paardenkracht (pk) uitgedrukt, maar tegenwoordig in watt of kilowatt (kW); 1 pk = 0,746 kW. De watt past in het internationale stelsel van eenheden, het SI-stelsel. Aangezien de eenheid van energie daarin de joule is, is een watt dus een joule per seconde.

C.1 Stroomsterkte, spanning en schakelingen

C.2 Vermogen en weerstand

C.3 Samenvatting elektrische energie