Economie

5. Werkloosheid

Gegeven door:
Maxim Levitski
Beschrijving Begrippen

We gaan het in deze kennisclip voor economie hebben over werkloosheid. Want wat is werkloosheid nu precies? Zo simpel is dit begrip namelijk niet. Verder zijn er vijf vormen van werkloosheid, die we in deze video ook uitvoerig bespreken.

Subsidie

Subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt.

Bedrijfstijd

De tijd dat een bedrijf productief is.

Werkloosheid

Werkloosheid is de staat waarin iemand verkeert die tot de beroepsbevolking behoort, beschikbaar is voor betaalde arbeid en daar ook naar op zoek is, maar geen werk heeft.

Uitkering

Een uitkering is een geldbedrag dat herhaaldelijk of niet herhaaldelijk aan iemand wordt betaald.

B1: Productie

B2: Arbeid