NASK 1

5. (s,t) en (v,t) - diagrammen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video voor NaSk1 bespreken we (s,t) en (v,t) - diagrammen. Dit is een veel voorkomend concept en daarom belangrijk dat je dit goed begrijpt. In deze video nemen we je rustig mee in het begrijpen van dit concept!

Snelheid

Mate waarin een object vooruitkomt in een bepaalde tijd

(s,t) - diagram

Een diagram waarin de afgelegde afstand wordt weergegeven tegen de tijd

(v,t) - diagram

Diagram waarin de snelheid wordt weergegeven tegen de tijd

F1. Kracht en veiligheid